Selection Artist2015


Selection Artist 2015 List

TOP

Masashi Akiyama

Shizuoka

To Detail

Chiemi Amano

Kyoto

To Detail

Shizuoka

To Detail

Chitose Ando

Gifu

To Detail

Jun Iguchi

Shizuoka

To Detail

Takawo Ito

Aichi

To Detail

Midori Uchida

Gifu

To Detail

Ikuko Okada

Aichi

To Detail

Koichi Onozawa

Tochigi

To Detail

Antonin Tomasek

Czech Republic

To Detail

Iva Tattermushova

Czech Republic

To Detail

Ekaterina Suhareva

Russia

To Detail

TOP

Ai Kato

Saitama

To Detail

Teruo Kato

Aichi

To Detail

Mami Kato

Aichi

To Detail

Seigo Kaneyuki

Aichi

To Detail

Kei Kawachi

Gifu

To Detail

Kiyo Kitano

Osaka

To Detail

Tomoko Konno

Indonesia

To Detail

Gabriel Vach

Czech Republic

To Detail

Kim Hyun-kyung

Korea

To Detail

TOP

Yoichi Shiraishi

Gifu

To Detail

Chika Shiraishi

Mie

To Detail

Yoshinobu Suzuki

Aichi

To Detail

Yoshinori Suzuki

To Detail

TOP

Aki Takahashi

Kyoto

To Detail

Tomoko Takahashi

Chiba

To Detail

Aki Tagawa

Tokyo

To Detail

Gaku Takemura

Ishikawa

To Detail

Tetsuya Tanaka

Shiga

To Detail

Hitomi Tanaka

Gifu

To Detail

Mizue Tanaka

Gifu

To Detail

Tsuchinone Kobo                  

Gifu

To Detail

Kumiko Tokuyama

Tokyo

To Detail

Masaki Tomabechi

Mie

To Detail

Teo Huey Min

Singapore

To Detail

Thomas Cheong

Singapore

To Detail

Chung Wen-Ting

Taiwan

To Detail

Tristan Chambaud-Heraud

France

To Detail

Tatiana Punans

Russia

To Detail

TOP

Yutaka Nakashima

Gifu

To Detail

Mushitaro Niiro

Kagoshima

To Detail

Hiroko Ninomiya

Shiga

To Detail

Satomi Noda

Aichi

To Detail

Akiko Nomura

Aichi

To Detail

TOP

Minoru Haga

Hiroshima

To Detail

Tetsuya Hasegawa

Kyoto

To Detail

Miyuki Hanamoto

Kyoto

To Detail

Tetsuya Hioki

Gifu

To Detail

Ryoko Fukada

Aichi

To Detail

Gen Hoshino

Shiga

To Detail

Megumu Horiuchi

Osaka

To Detail

Boris Cappe

France

To Detail

Victor Nikolaev

Russia

To Detail

TOP

Naoki Maeda

Shizuoka

To Detail

Ryota Matsumoto

Ibaraki

To Detail

Shigeki Maruyama

To Detail

-->

Marcello Pucci

Italy

To Detail

Marek Dias

Czech Republic

To Detail

Martin Mikes

Czech Republic

To Detail

TOP

Mariko Yagi

Shizuoka

To Detail

Miho Yanagimoto

Aichi

To Detail

Michie Yamaguchi

Aichi

To Detail

Kyoko Yamafuji

Gifu

To Detail

TOP

Lee Tai Jung

Taiwan

To Detail

Lise Zambelli

France

To Detail

Asako Watanabe

Kanagawa

To Detail

Tatsuro Watanabe

Shizuoka

To Detail